Over deze website

Ter ondersteuning van het organiseren van informatiebeveiliging kan gebruik gemaakt worden van een aantal standaarden, waaronder ISO 27002, BIO, BIR, BIG of NEN 7510. Deze standaarden bevatten vele maatregelen die helpen bij het krijgen van grip op informatiebeveiliging. Echter, het doorvoeren van een maatregel zonder zicht te hebben op het 'hoe & waarom' achter de maatregel is niet efficiënt. Daarom is het raadzaam om eerst in kaart te brengen waar de risico's zich bevinden om vervolgens op basis daarvan te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Deze website biedt u een tool voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor informatiebeveiliging. Het resultaat van het gebruik van deze tool is een lijst met maatregelen uit de ISO 27002 standaard of daarvan afgeleide baseline. Deze maatregelen kunnen gebruikt worden om de risico's, die voor uw bedrijf van toepassing zijn, terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Deze tool gaat uit van een aanpak bestaande uit de volgende stappen, waarbij RAVIB ondersteuning biedt bij de eerste drie stappen.

  1. De eerste stap is het uitvoeren van een business impact analyse, waarbij de belangrijke informatiesystemen van uw bedrijf in kaart worden gebracht. Daarbij wordt bepaald hoe belangrijk een informatiesysteem is voor de organisatie en wat de eisen zijn tenaanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkend van de daarin opgeslagen informatie.
  2. Koppelingen De volgende stap is het doornemen van een lijst met 56 dreigingen met de informatiesystemen uit de vorige stap in het achterhoofd. Per dreiging wordt bepaald in welke mate de dreiging reëel is voor uw bedrijf en welke aanpak daarbij wenselijk is. Deze tool bevat koppelingen tussen de dreigingen en de maatregelen uit de ISO 27002 standaard en is daarmee in staat om te komen tot een lijst van maatregelen die nodig zijn om de dreigingen aan te pakken. Met behulp van een risicomatrix wordt een urgentie aan iedere maatregel gehangen.
  3. Gezien de generieke aard van de dreigingen en de daaraan gekoppelde maatregelen is het verstandig om het resultaat van de vorige stap kritisch door te nemen en eventuele overbodige maatregelen uit de lijst te halen.
  4. Als laatste dient de lijst met maatregelen omgezet te worden naar een concreet plan van aanpak voor het op orde brengen van de informatiebeveiliging binnen uw bedrijf. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van de ISO 27002 standaard. Daarin zijn de afzonderlijke maatregelen uitgewerkt in concreet te nemen stappen.

Na het doornemen van deze stappen bent u beter voorbereid op een eventuele ISO 27001 certificering. Een uitgebreide beschrijving van hoe een risicoanalyse in z'n werk gaat is te vinden in de handleiding.

Deze tool is ontwikkeld door Hugo Leisink. Hij heeft vele jaren ervaring als information security consultant en information security officer. Informatie over de beveiliging, beschikbaarheid en privacy rondom deze tool kunt u lezen in deze verklaring. Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via het contactformulier.