Over deze website

Ter ondersteuning van het organiseren van informatiebeveiliging kan gebruik gemaakt worden van een aantal standaarden, waaronder ISO/IEC 27002, BIO of NEN 7510. Deze standaarden bevatten vele maatregelen die helpen bij het krijgen van grip op informatiebeveiliging. Echter, het doorvoeren van een maatregel zonder zicht te hebben op het 'hoe & waarom' achter de maatregel is niet efficiënt. Daarom is het raadzaam om eerst in kaart te brengen waar de risico's zich bevinden om vervolgens op basis daarvan te bepalen welke maatregelen zinvol zijn.

Deze website biedt u een tool voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor informatiebeveiliging. Het resultaat van het gebruik van deze tool is een lijst met maatregelen uit de ISO/IEC 27002 standaard of daarvan afgeleide baseline. Deze maatregelen kunnen gebruikt worden om de risico's, die voor uw organisatie van toepassing zijn, terug te brengen naar een acceptabel niveau.

RAVlB gaat uit van een aanpak bestaande uit de volgende stappen en biedt daarbij ondersteuning bij de eerste vier stappen.

  1. De eerste stap is het uitvoeren van een business impact analyse, waarbij de belangrijke informatiesystemen van uw organisatie in kaart worden gebracht. Daarbij wordt bepaald hoe belangrijk een informatiesysteem is voor de organisatie en wat de gevolgen zijn van een inbreuk op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de daarin opgeslagen informatie.
  2. De tweede stap is het in kaart brengen van actoren die mogelijk een inbreuk kunnen maken op de informatiebeveiliging.
  3. KoppelingenDe volgende stap is het vaststellen van de dreigingen die voor de organisatie relevant zijn. Per dreiging wordt met behulp van een risicomatrix bepaald wat het bijbehorende risico's is voor uw organisatie en welke aanpak daarbij wenselijk is. RAVIB bevat een lijst met generieke dreigingen, die u kunt gebruiken om een voor uw organisatie specifieke dreiging vast te stellen.
  4. Vervolgens dient vanuit de lijst met risico's en de daarbij gewenste aanpak, de bijbehorende maatregelen uit de ISO/IEC 27002 standaard te worden gekozen. Indien u gebruik gemaakt heeft van de dreigingenlijst die in RAVIB aanwezig is, dan doet RAVIB voor ieder risico een suggestie voor mogelijk te nemen maatregelen via een koppeling met de ISO/IEC 27002 standaard.
  5. Als laatste dient de lijst met maatregelen omgezet te worden naar een concreet plan van aanpak voor het op orde brengen van de informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van de ISO/IEC 27002 standaard. Daarin zijn de afzonderlijke maatregelen uitgewerkt in concreet te nemen stappen.

Na het doornemen van deze stappen bent u beter voorbereid op een eventuele ISO 27001 certificering. Een uitgebreide beschrijving van hoe een risicoanalyse met behulp van RAVIB in z'n werk gaat is te vinden in de documentatie.

Deze tool is ontwikkeld door Hugo Leisink. Hij heeft vele jaren ervaring als information security consultant en information security officer. Informatie over de beveiliging, beschikbaarheid en privacy rondom deze tool kunt u lezen in deze verklaring. Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via het contactformulier.