Risicomatrix

De door RAVIB.nl gehanteerde risicomatrix is als volgt:

Impact
minimaal klein gemiddeld groot desastreus
Kans zeer groot midden midden hoog kritiek kritiek
groot laag midden hoog kritiek kritiek
gemiddeld laag midden hoog hoog kritiek
klein laag laag midden hoog hoog
zeer klein laag laag laag midden hoog

RAVIB kent de volgende manieren om met een risico om te gaan:

  • Beheersen: Het nemen van maatregelen om de impact van en de kans op een incident te verkleinen.
  • Ontwijken: Het nemen van maatregelen om de kans op een incident te verkleinen.
  • Verweren: Het nemen van maatregelen om de impact van een incident te verkleinen.
  • Accepteren: Het accepteren van de gevolgen indien een incident zich voordoet.