Risicomatrix

De door RAVIB.nl gehanteerde risicomatrix is als volgt:

Impact
minimaal klein gemiddeld groot desastreus
Kans zeer groot gemiddeld gemiddeld hoog kritiek kritiek
groot laag gemiddeld hoog kritiek kritiek
normaal laag gemiddeld hoog hoog kritiek
klein laag laag gemiddeld hoog hoog
zeer klein laag laag gemiddeld gemiddeld hoog

RAVIB kent de volgende manieren om met een risico om te gaan:

  • Beheersen: Het nemen van maatregelen om de impact van en de kans op een incident te verkleinen.
  • Ontwijken: Het nemen van maatregelen om de kans op een incident te verkleinen.
  • Verweren: Het nemen van maatregelen om de impact van een incident te verkleinen.
  • Accepteren: Het accepteren van de gevolgen indien een incident zich voordoet.