Risicomatrix

De door RAVIB.nl gehanteerde risicomatrix is als volgt:

Impact
niet merkbaar klein gemiddeld groot desastreus
Kans dagelijks gemiddeld hoog hoog kritiek kritiek
wekelijks gemiddeld gemiddeld hoog kritiek kritiek
maandelijks laag gemiddeld hoog hoog kritiek
jaarlijks laag gemiddeld gemiddeld hoog hoog
> jaarlijks laag laag gemiddeld gemiddeld hoog

RAVIB kent de volgende manieren om met een risico om te gaan:

  • Beheersen: Het nemen van maatregelen om de impact van en de kans op een incident te verkleinen.
  • Ontwijken: Het nemen van maatregelen om de kans op een incident te verkleinen.
  • Verweren: Het nemen van maatregelen om de impact van een incident te verkleinen.
  • Accepteren: Het accepteren van de gevolgen indien een incident zich voordoet.