Downloaden van de broncode

Het is zeer begrijpelijk dat sommige mensen, ondanks al mijn beste bedoelingen, geen gebruik willen maken van RAVIB omdat het een cloudoplossing is. Zeker omdat het gaat om beveiligingszaken, is het verstandig om voorzichting om te gaan met deze informatie. Ik ben een groot voorstander van open source en vrije kennisdeling. Daarom is de broncode van RAVIB beschikbaar om deze in een eigen omgeving te draaien.

Omdat redelijk veel tijd en moeite is gaan zitten in de ontwikkeling van RAVIB, stel ik wel een aantal voorwaarden aan het downloaden van de broncode. De licentie van RAVIB en de voorwaarden waaronder RAVIB in een eigen omgeving gedraaid mag worden, zijn als volgt:

The RAVIB License

RAVIB (https://www.ravib.nl/)
Copyright (c) 2017 Hugo Leisink

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to use, modify, merge and distribute (without modifications) copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  • The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  • Modifications to the Software may never hide the RAVIB name or logo.
  • You may never charge a fee for distributing this Software, an account to use this Software or the Software itself. You may, however, charge a fee for performing a risk analysis while using this Software.
  • Dutch law is applicable to this Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Indien u met deze licentie akkoord gaat, download dan de RAVIB broncode via onderstaande knop. Op lokale installaties van RAVIB wordt geen ondersteuning geboden! Het advies is om gebruik te maken van de online versie van RAVIB en alleen een lokale versie te gebruiken als daar echt goede reden toe is. In de online versie bent u ook verzekerd van de laatste mogelijkheden die RAVIB te bieden heeft.