Documentatie - Voortgang

De laatste en tevens optionele stap die RAVIB biedt, is het bewaken van de voortgang van de maatregel-implementatie. Per maatregelen kunnen taken worden uitgezet. De persoon aan wie een taak wordt toegewezen, hoeft uiteraard de taak niet per se zelf uit te voeren, maar slechts ervoor te zorgen dat het uitgevoerd wordt. Een tweede persoon kan worden aangewezen om een zoveel mogelijk onafhankelijke toetsing te doen op een correcte implementatie van de maatregel.

Bij het vastleggen van een taak, kan gekozen worden om notificaties per e-mail te versturen. RAVIB stuurt een herinnering van de taak per e-mail bij het verstrijken van de deadline. De controleur van een maatregel kan via een link in de ontvangen mail een taak als zijnde 'gereed' markeren.