Documentatie - Rapportage

Is de risicoanalyse afgerond, dan kan de rapportage worden opgemaakt. De rapportage bevat een overzicht van de uitgevoerde risicoanalyse en geeft geen oordeel over het resultaat ervan.