Documentatie - Te beschermen belangen

De informatie binnen de scope en de processen die door deze informatie worden ondersteund, dienen een of meerdere belangen. Het is goed om deze belangen duidelijk en volledig vast te leggen. Dit namelijk bij het bepalen van de impact.

Denk bij het bepalen van de te beschermen belangen in termen van bedrijfsdoelen en imago, maar ook aan belangen van eventuele derde partijen.