Documentatie - Actoren

In deze stap worden de actoren in kaart gebracht die een bedreiging vormen voor de informatiebeveiliging. Hun acties kunnen leiden tot een incident door gebrek aan kundigheid of interesse op het gebied van informatiebeveiliging of omdat zij bewust en doelgericht een digitale aanval uitvoeren.

Het overzicht van mogelijke actoren is een handig hulpmiddel voor het inschatten van de kans en impact van een dreiging tijdens de risicoanalyse. De daarvoor beschikbare handout, die via de scope-pagina gemaakt kan worden, bevat dit overzicht.